Börsnotering av

FDT System Holding AB

FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Kent Forss (privat och via bolag) 45,57 %, Methafour Ind AB 17,60 %, Teleservice Skåne aktiebolag 16,69 %, Övriga (ca 10 st) 20,14 %. (Styrelseledamot Kent Forss äger 100 % i Kent Fors Management AB som äger 1 122 750 aktier i FDT och
styrelseordförande Hans Alm äger 100 % i Methafour Ind AB som äger 607 500 aktier i Bolaget. Styrelseledamot
Claes-Ingvar Andersson äger 52 % aktier i Teleservice i Malmö AB som äger 100 % i Teleservice Skåne AB som
äger 576 000 aktier i FDT.)

Värdering

Pre-money 15,4 Mkr och post money 17,4 Mkr om emissionen under maj/juni 2012 fulltecknas.

Mer information

FDT gör en nyemission på 2 Mkr under maj/juni 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner