Börsnotering av

Fasadgruppen Group AB

Fasadgruppen är Sveriges största och Nordens enda fasadkoncern. Verksamheten bygger på lokala entreprenörsdrivna företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Connecting Capital är största ägare.

Värdering

Uppdatering; 2 408 Mkr pre-money och 2 708 Mkr post money.

Uppdatering: 2,7 Mdkr pre-money och 3 Mdkr post money.

Närmare 3 miljarder kronor enligt Dis grova beräkning.

Mer information

Dagens Industri skrev i mitten av september 2020 att Fasadgruppen ska noteras på Stockholmsbörsen innan året är slut. Carnegie uppges leda noteringsarbetet där även Nordea ska ha en roll.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelade Fasadgruppen att de expanderar till Norge genom förvärv av DVS Entreprenør. Bolaget skickar nu ut pressmeddelande via MFN, vilket får sägas vara ett tecken på att en notering står för dörren.

Uppdatering: I slutet av november 2020 bekräftade Fasadgruppen att de ska noteras på Stockholmsbörsen innan årsskiftet. Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av aktier i bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av aktieägare. Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 475 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 2,7 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i bolaget efter utspädning och tillfört kapital).

Fasadgruppen noteras på Nasdaq Stockholm den 9 december 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner