Börsnotering av

Explorio Retail AB

Explorio kombinerar e-handel med ett koncept för fysiska butiker. Explorio Retail AB hette tidigare Handel möter Handel i Båstad AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ett antal gratisaktier kommer att spridas till Leox aktieägare.

Mer information

Explorio Retail gör en gratisspridning av aktier under våren 2012 och följer sedan upp med en emission riktad till befintliga aktieägare på 8 Mkr.

Uppdatering: Explorio Retail planerar att lista sig under 2014.

Uppdatering: Explorio Retail hade planerat att lansera sina varuhus under 2012. Så har dock inte skett och ingen ny information har kommit från företaget.

Uppdatering: Explorio Retail fick sannolikt inte in vidare mycket pengar i sin nyemission och verksamheten verkar sedan dess ha stannat upp. Dvs vi betraktar noteringsplanen som inställd.

Uppdatering: Konkurs inledd i oktober 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner