Börsnotering av

ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM Equity.

Värdering

Noterat på NGM Equity.

Mer information

C2SAT byter lista från NGM Equity till Nordic-MTF.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner