Börsnotering av

Exeger Sweden AB

Exeger utvecklar och producerar solcellsmaterial, filmer som kan tryckas på olika ytor. Lösningen är en så kallad grätzelsolcell.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Giovanni Fili 13,1 %, Nordnet Pension 5,9 %, AMF 5,5 %, Stena 4 %, Fortum 3,6 %

Uppdatering: Giovanni Fili 7 %. Andra storägare är AMF, Stena Sessan, Robert Taflin (privat och genom bolag) och Fasadglas Bäcklin.

Uppdatering: Ilija Batljan Invest AB har nära 4 % i maj 2021.

Uppdatering: Softbank 4,3 % efter investering i september 2019.

Uppdatering: Softbank 2,3 %, Giovanni Fili drygt 9 %.

Exeger har ca 200 aktieägare. Bland investerarna återfinns Connecting capital, Fasadglas, Wallenstam och Erik Mitteregger.

Värdering

Uppdatering: 6,2 Mdkr vid en emission under våren 2024 . 110 kr per aktie. (Ifrågasatt värdering)

Uppdatering: 5 Mdkr vid emission i december 2022.

Uppdatering: Drygt 7 Mdkr vid en emission i mars 2022. 160 kr per aktie.

Uppdatering: 7,2 Mdkr vid en emission i maj 2021. 160 kr per aktie.

Uppdatering: 4,6 Mdkr efter en investering av AMF i slutet av juni 2019 skriver Di.

Uppdatering: 4 Mdkr efter en investering på 10 MUSD från Softbank i mars 2019 skriver Di.

Uppdatering: 1 Mdkr efter nyemissionen i slutet av 2016.

800 Mkr vid den senaste nyemissionen.

Mer information

Exeger sade i maj 2016 att de hittills tagit in 273 Mkr. Planen är att under 2016 ta in ytterligare 50 Mkr i nyemissioner.

När DI frågade om bolaget planerar en börsnotering sade bolagets VD Giovanni Fili "Vi utesluter inte alls en notering - vi är börsfähiga och kan gå in på vilken lista vi vill".

Uppdatering: I början av december 2016 skriver Di att Exeger har gjort en nyemission på 50 Mkr, där pengarna kom från Fortum.

Bolaget har byggt en tillverkningsfabrik och pengarna ska bla gå till att göra tilläggsbyggnation för att kunna producera 15 miljoner enheter per år, samt att bolagets stora kunder kräver att de har en kassa för stabilitetens skull.

Grundaren Giovanni Fili blickar dock redan mot nästa steg med större produktion och då krävs en ny tillverkingsfabrik och då behövs finansiering.

”Det kan bli en börsnotering, men det är inte givet. Det beror helt på omständigheterna. Men vi har redan byggt upp kompetensen inom bolaget med informationsgivning och redovisningsstandarder så att vi ska klara en notering”, säger han.

Uppdatering: I början av mars 2019 skriver Di att Softbank investerar 10 MUSD. Det uppges dock bara vara ena delen. Den andra delen är att ett strategiskt avtal med Softbanks dotterbolag SB Energy har ingåtts, som ska hjälpa till att sjösätta en global lansering.

Gällande en börsnotering skriver Di att Giovanni Fili säger att det inte är uteslutet, men att det inte är aktuellt just nu.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 köpte AMF ca 6 % av aktierna för 277 Mkr vilket tar värderingen till 4,6 Mdkr.

Uppdatering: I början av september 2019 använde Softbank en option och investerade ytterligare 10 MUSD, där optionen gav dem möjlighet att investera till 105 SEK per aktie. Aktien handlas via Pareto till en kurs på 145 SEK. Detta öker Softbanks ägarandel till 4,3 % enligt Dagens Industri.

Uppdatering: I mitten av november 2019 skriver Dagens Industri att Exeger i partnerskap med ABB ska bygga en storskalig fabrik för tillverkning av printade solceller. Fabriken förväntas kosta "ett miljardbelopp". Exeger och ABB har arbetat tillsammans sedan 2018 där ABB uppgraderar Exegers nuvarande fabrik i Stockholm med fler robotar och automationslösningar. Men nu ska man bygga en stor fabrik som har minst tio gånger större kapacitet. Nu ska man likt Northvolt utvärdera olika platser för var fabriken ska byggas.

Uppdatering: Stena Sessan investerade ytterligare 100 Mkr i juni 2020 och blev sjunde största ägare med 4,1 %.

Uppdatering: I mitten av maj 2021 gjorde Exeger en ny finansieringsrunda. 168 Mkr i lånefinansiering från Swedbank och Svensk Exportkredit. 150 Mkr via en nyemission riktad till Ilija Batljan Invest AB.

Uppdatering: I oktober 2021 sade vd att de siktar på att ta in 400-500 Mkr i slutet av 2021 eller början av 2022. Han säger vidare att de redan för ett år sedan sade att de ska utvärdera en IPO under 2023 och att den planen håller.

Uppdatering: I slutet av november 2021 sade vd Giovanni Fili till Bloomberg att de överväger en börsnotering i Sverige eller USA och att man har anlitat PwC för att göra sig redo. Bolaget siktar nu på att ta in 70 MEUR från internationella investerare.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 skrev Di att emissionen 70 MEUR där internationella investerare skulle delta blev 179 Mkr från några av bolagets befintliga aktieägare. Den oroliga marknaden gjorde att bolaget ansåg det bäst att göra en mindre emission nu.

Uppdatering: I slutet av juli 2022 sade vd till Di Digital att man under våren tagit in 300 Mkr i nytt kapital. När det gäller en notering så säger han ”Vi vill vara redo för en notering under andra kvartalet 2023. Jag tycker om att ha valmöjligheten. Det finns fördelar med börsen, men det är inget självändamål att vi ska dit. Vi tar det när det passar oss och om det är bäst för bolaget.”.

Uppdatering: I slutet av september 2022 skrev Di Digital att Exeger har slutit två avtal i miljardklassen. Det verkar helt klart ha lossnat för bolaget. På frågan när de nya affärerna börjar synas i bolagets siffror så säger vd att en liten del nog kommer att ses i 2023, "men framför allt 2024".

Uppdatering: Di Digital skrev i slutet av december 2022 att Exeger dagen före julafton stängt en nyemission på 400 Mkr. SEB Investment Management, Neudi Capital och Santhe Dahl Invest tillkom som nya investerare. Värderingen har sänkts till 5 miljarder kronor, jämfört med tidigare 7 miljarder kronor.

Uppdatering: I maj-juni 2023 tvingas Ilija Batljan Invest AB, på grund av sina finansiella problem, att sälja aktier i Exeger. Det pressar ner kursen i den onoterade handeln.

Uppdatering: I slutet av september 2023, när Di pratade med VD, så är han tydlig med att en börsnotering sker när bolaget har bra omsättning och att han tror att ägarna kommer att vara stolta under 2024.

Uppdatering: I mitten av april 2024 skrev Di att Exeger har säkrat en emission på 230 Mkr och att pengarna kommer in efter en årsstämma. Värderingen är 6,2 miljarder kronor (110 kr per aktie), där Di konstaterar att det är dubbelt så högt jämfört med till värderingen i handeln som sker via Pareto. Finansieringen var en förutsättning för att EIB skulle låna ut 35 miljoner euro (400 miljoner kronor).

Uppdatering: I slutet av april 2024 ifrågasätter Di värderingen i emissionen. Någon form av garantiersättning utgår till de tre tecknarna, vilken uppges vara 0,4 extra aktier per 1 tecknad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner