Börsnotering av

Evendo AB

Evendo erbjuder en plattform för event. Evendo AB hette tidigare ADONnews Sweden AB. ADONnews Sweden AB hette tidigare Mobile Loyalty Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Aktieägarna i Mobile Loyalty PLC kommer att bli ägare till detta företag.

Mer information

Mobile Loyalty PLC är noterat på Aktietorget och är delägare i det onoterade Mobile Loyalty Europe AB. Ett nytt svenskt Mobile Loyalty-bolag håller på att sättas upp. Dagens aktieägare i Mobile Loyalty PLC kommer att få sina aktier utbytta mot aktier i det nya svenska Mobile Loyalty-bolaget via ett andelsbyte.

Ett antal emissioner pågår i Mobile Loyalty PLC och Mobile Loyalty Europe AB. Ett antal ytterligare emissioner kommer att göras, bland annat i detta nya Mobile Loyalty-företag.

Målet är att de ägare som äger 57,2 % av Mobile Loyalty Europe AB ska konvertera sitt ägande till detta nya Mobile Loyalty-företag, så att detta nya företag som ska noteras på Aktietorget blir helägare till det operativa bolaget Mobile Loyalty Europe AB.

Uppdatering: Mobile Loyalty Holding AB kontrollerar nu 94,6% av aktierna i Mobile Loyalty Plc. Mobile Loyalty Holding AB listas på Aktietorget den 18 augusti 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner