Börsnotering av

EQT AB

EQT är ett riskkapitalbolag inom private equity-segmentet som investerar i ett brett spektrum av företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 27 juni 2019; Investor 23,23 %, Conni Jonsson 6,55 %, Thomas von Koch 4,79 %, Lennart Blecher 4,05 %, Christian Sindin 3,89 %, Marcus Brennecke 3,89 %.

Uppdatering: Investor 23 %.

Investor 19 %.

Värdering

Uppdatering: Priset per aktie sattes till 67 kr.

Uppdatering: 59,1-64,8 Mdkr post money (62-68 kr per aktie).

3 Mdr EUR pre-money och 4 Mdr EUR post money är målet enligt källor till Reuters i början av februari 2019.

Mer information

I slutet av september 2013 har Affärsvärlden uppgifter på sin ryktessida om att "Wallenbergarna" vill följa Blackstone:s och Carlyle:s spår och börsnotera EQT. De sägs känna av marknaden om det finns förutsättningar för en börsnotering och Conni Jonsson sägs prata med partners om att byta andelar mot aktier.

Uppdatering: I mitten av november 2013 meddelar EQT att de gör en ledningsförändring. Conni Jonsson som nu är både vd och ordförande för EQT blir arbetande styrelseordförande från 1 mars2014 och Thomas von Koch tillträder då som vd. Thomas von Koch är en av grundarna till EQT.

Uppdatering: Det verkar inte ha varit mer än ett rykte.

Uppdatering: I början av september 2015 skriver SvD att flera källor säger att EQT förbereds för en börsnotering. Johan Bygge på EQT förnekar att det finns några sådana planer i dagsläget.

Uppdatering: Thomas von Koch, VD för EQT, betonar i mitten av december 2015 att ryktet om en börsnotering helt enkelt inte stämmer, det är en ägarform som inte alls är bra för EQT säger han.

Uppdatering: I mitten av september 2018 skriver Bloomberg om att EQT överväger en börsnotering, men hänvisning till icke namngivna källor med insyn i ärendet. Processen uppges vara i ett tidigt stadium och något formellt beslut väntas inte förrän innan andra halvåret 2019.

Uppdatering: I början av november 2018 skriver Reuters med hänvisning till källor att EQT överväger en börsnotering. EQTs ägare har bjudit in investmentbanker att pitcha, för att börsnotera EQT, efter att en strategisk genomgång gjorts.

Uppdatering: I mitten av november 2018 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att flera storägare är positiva till att börsnotera och att ett tydligt tecken på det är att man inte tagit in nya partner på flera år. Det uppges dock dröja ytterligare då det är ett stort beslut.

Uppdatering: I slutet av november 2018 skriver Di.se med hänvisning till Reuters att EQTs börsnotering inte kommer att ske under första kvartalet 2019, utan snarare att planen är en IPO under andra eller tredje kvartalet 2019.

Uppdatering: I början av december 2018 skriver Di.se att när det gäller vd-posten så erästts Thomas von Koch av Christian Sinding som i dag är global chef för EQT Equity. Thomas von Kock stannar dock kvar inom EQT.

Thomas von Koch svarar även i samband med detta på frågor om en eventuell börsnotering. Som alltid är svaret att inga beslut är tagna, men svaren på alla övriga frågor visar på att en börsnotering finns i planerna.

Uppdatering: SEB och JP Morgan uppges av Bloomberg ha kopplats in för kapitalanskaffningen. Något som Casper Callerström senare bekräftar för Di.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 skriver Dagens Industri att EQT tar ytterligare steg mot en eventuell börsnotering. "I syfte att renodla ägarstrukturen har riskkapitaljätten genomfört tre nyemissioner, skiftat ut nästan 600 miljoner kronor till Investor och förberett en kostsam inlösen av preferensaktierna."

Uppdatering: I början av februari 2019 skriver Reuters med hänvisning till tre källor att EQT kan komma att börsnoteras redan under andra kvartalet 2019. Reuters skriver vidare att EQT vill ta in omkring 1 miljard euro, och att de aktierna då skulle utgöra 25 % av aktierna i bolaget.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 publicerar Affärsvärlden uppgiften att en börsnotering "närmar sig med stormsteg" och att det verkar bli en dubbelnotering i Zürich och Stockholm.

"Det lutar mot en dubbelnotering i Zürich och Stockholm. De är ute och träffar investerare, i första hand AP-fonderna"

Uppdatering: I början av april 2019 ökade Investor sitt innehav från 19 till 23 %.

I början av juni 2019 skriver Financial Times att EQT är ute och träffar investerare. Di skriver att en möjlig tidpunkt som nämnts är ett formellt tillkännagivande i slutet av september och en notering under november eller december 2019.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 skriver tidningen Børsen att källor uppger att första handelsdagen är planerad till 26 september 2019 till en värdering på 7 miljarder euro (73,8 miljarder SEK).

Uppdatering: Den 28 augusti 2019 skriver Di med hänvisning till Bloomberg att källor uppger att EQT ska inleda sin noteringsprocess nästa vecka i Stockholm. Under denna vecka ska noteringen offentliggöras. Tidsmässigt stämmer det väldigt bra överens med vad Børsen skrev i slutet av juni.

Uppdatering: EQT bekräftade den 2 september 2019 att de ska börsnoteras. Erbjudandet ska utgöras av både en nyemission och av att ägare säljer befintliga aktier.

Uppdatering: Uppgiften från juni visade sig stämma, EQT noteras den 26 september 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner