Börsnotering av

EPTI AB

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

M2BIT Holding AB är huvudägare.

Mer information

I slutet av augusti 2021 meddelades att EPTI ska notera sig på First North via ett omvänt förvärv av First North-noterade Invajo Technologies AB. Nuvarande aktieägare i Invajo Technologies kommer att äga 16,8 % av bolaget efter transaktionen. Invajo Technologies nuvarande verksamhet kommer att drivas vidare som ett dotterbolag.

Uppdatering: Den 17 december 2021 ska Invajo ta formellt beslut att förvärva EPTI.

Uppdatering: Den 15 december 2021 tog Invajo in 55 Mkr i en nyemission.

”Intresset av att vara med och finansiera Invajos omvända förvärv av EPTI har vida överstigit våra förväntningar. Det är självklart glädjande och ett styrkebesked. Den nya koncernen får nu en finansiell bas och en flygande start för att ta nästa steg och öka tillväxttakten ytterligare”, säger Invajos VD Love Carlsson.

Uppdatering: Nasdaq anser att noteringsdatumet är 21 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner