Börsnotering av

EPiServer Group AB

Episerver utvecklar och distribuerar programvaran EPiServer, samt erbjuder tillhörande utbildningar och driftstjänster. EPiServer är en programvara för att skapa och publicera avancerade hemsidor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Mikael Runhem 27 %, Monterro (Tomas Bill, Carl Rosvall och Peter Larsson från före detta Protect Data) 19 %, Northzone 19 %, Amadeus 19 % och övriga aktier är spridda bland Episervers medarbetare.

Uppdatering: Efter erbjudandet inför noteringen, och under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Amadeus Capital och Northzone Ventures att äga cirka 10,8 procent av aktierna och rösterna vardera. Grundaren Mikael Runhem med familj kommer att äga cirka 9,2 procent. Vidare kommer Monterro Holdings och Martin Bjäringer att äga cirka 7,6 respektive cirka 5,4 procent. Befintliga ägare kommer sammanlagt att äga cirka 54,3 procent av aktierna i EPiServer efter erbjudandet.

Uppdatering: IK Investment Partners köpte företaget under november 2010.

Värdering

Omkring 630 Mkr - 729 Mkr.

Mer information

Episerver satte i slutet av 2009 ingång processen mot en notering. I januari 2010 var alla rådgivare på plats och Episerver är klara att påbörja arbetet. Företagets förhoppning och tidsplan är att notering ska ske under 2010.

Uppdatering: Episerver bekräftar i månadsskiftet maj/juni 2010 att noteringsprocessen går enligt plan. Planen är fortfarande att notera sig under 2010, med reservation för att den turbulenta marknaden måste ha stabiliserat sig något först.

Uppdatering: Episerver skulle ha börsnoterats den 30 juni 2010, men en timme innan börsens öppning meddelade företaget att man ställer in sin notering. Detta trots att erbjudandet inför noteringen var fulltecknat. Orsaken som anges är kursfall på marknaderna runt om i världen och att erbjudandet inte blev tillräckligt övertecknat. Man stänger dock inte dörren helt för en notering längre fram.

Uppdatering: Episerver blev uppköpt av IK Investment Partners i november 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner