Börsnotering av

Enzymatica AB

är ett svenskt life-science företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Listat på Aktietorget.

Värdering

Uppdatering: 241,2 Mkr pre-money och 324,5 Mkr post money om emissionen under mars-april 2014 fulltecknas.

Listat på Aktietorget (103 Mkr i början av mars 2012).

Mer information

Företaget meddelar i slutet av februari 2012 att kontakter har tagits med Nasdaq OMX i syfte att notera företaget på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Den 6 maj 2013 väljs KappAhls tidigare VD och koncernchef Christian W Jansson till styrelseordförande.

Uppdatering: Den 10 april 2013 meddelade företaget att har beslutat att påbörja en process för att notera bolaget på NASDAQ OMX Stockholm, där en notering beräknas kunna ske under första halvåret 2014.

Enzymatica har anlitat Remium som finansiell rådgivare med uppgift att projektleda noteringsprocessen.

Uppdatering: I mitten av september 2013 preciserar VD tidsplanen för en notering på Stockholmsbörsen till andra kvartalet 2014.

Uppdatering: Enzymatica meddelar i början av februari 2014 att de förstärker organisationen, bland annat för den planerade notering på Stockholmsbörsen. Nya är Johan Wennerholm, CFO, och Tina Dackemark Lawesson, Senior Communication Officer.

Uppdatering: Enzymatica gör under mars-april 2014 en nyemission på upp till 83,6 Mkr.

Uppdatering: Enzymatica skriver i sin Q2 2014-rapport att bytet från Aktietorget till Stockholmsbörsen har förskjutits något. Planen är att det ska bli av under tredje kvartalet 2014 eller senare.

Uppdatering: I början av september 2014 meddelar Enzymatica helt plötsligt att VD Michael Edelborg Christensen omgående lämnar bolaget. Styrelseordförande Christian W Jansson tar omgående över som tillförordnad VD tills ny VD har rekryterats. Högst tveksamt om bolaget under sådana omständigheter kan notera sig på Stockholmsbörsen under 2014.

Uppdatering: I oktober 2014 meddelade Enzymatica att man skjuter på bytet till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Enzymaticas nya vd Fredrik Lindberg säger i mitten av mars 2015 att bolaget planerar att göra en nyemission, under förutsättning att den nya strategin får klartecken av styrelsen.

Uppdatering: Den 15 juni 2015 börjar Enzymatica att handlas på First North. Det blev helt enkelt ingen riktig börsnotering. Företaget ser nu First North som ett steg mot en notering på börsens huvudlista.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner