Börsnotering av

Enycon AB

Enycon erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre fjärrvärmesystem (närvärme och hyrvärme) med ett fokus på totalekonomi, trygghet och optimerad teknik. Enycons erbjudanden riktas främst till fastighetsägare och kommuner som har behov att investera i nya värmeanläggningar eller konvertera sina värmeanläggningar från olja och el till biobränslebaserade lösningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

JLO Invest AB, Lennart Olofsson, Anders Östholm, Fam Evy Andersson samt ett antal nyckelpersoner.

Uppdatering: Enyconintressenter blev i juli 2011 huvudägare via en investering på 30 Mkr.

Uppdatering: Inlandsinnovation investerade 15 Mkr i juli 2013.

Värdering

30 Mkr pre-money, exkl optioner, vid nyemissionen under Q1 2011.

UPPDATERING: Företaget gjorde en nyemission på 30 Mkr under juli 2011.

Mer information

Enycon gör en nyemission på upp till 20 Mkr under Q1 2011. Företaget planerar att göra en notering någon gång mellan november 2011 och mars 2012 på en mindre lista så som Aktietorget, Nordic MTF eller First North.

Uppdatering: Enyconintressenter investerade 30 Mkr i juli 2011 och blev där igenom huvudägare i företaget. Enycon köpte i samband med det 5 fjärrvärmeverk av E.ON och fick en ny VD. I augusti köpte företaget ytterligare ett fjärrvärmeverk. Planerna för en notering har sannolikt förändrats, några specifika planer har dock inte kommunicerats.

Uppdatering: Några nya planer på en notering har inte hörts, vi betraktar de tidigare planerna som inställda.

Uppdatering: Inlandsinnovation investerar i juli 2013 15 Mkr i Enycon.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner