Börsnotering av

Envirologic AB

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Ägare innan nyemissionen mars 2014; Ramsta Innovation AB 56,9 %, Erik Hedlund 17,7 %, Lars-Inge Kinge 7,6 %, Företagssupport Christer Pamrin AB 8,3 %, Jan Sandberg 7,5 %, Övriga aktieägare (6 stycken) 2,0 %.

Ägare innan nyemissionen maj/juni 2012; Ramsta Innovation AB 56,9 %, Erik Hedlund 16,8 %, Lars-Inge Kinge 7,6 %, Christer Pamrin AB 8,3 %, Jan Sandberg 7,5 %, Övriga 2,0 %.

Värdering

Uppdatering: 25 Mkr pre-money och 30 Mkr post money om emissionen fulltecknas under mars 2014.

Pre-money 34,6 Mkr och post money 44,6 Mkr om emissionen under maj/juni 2012 fulltecknas.

Mer information

Företaget gör en nyemission under maj/juni 2012.

Uppdatering: Teckningstiden i nyemissionen har förlängts till den 21 september 2012, vilket även gör att listningen på Aktietorget förskjuts för att göras när emissionen har avslutats.

Uppdatering: Envirologic meddelar i slutet av september 2012 att teckningen i nyemissionen inte nått upp till minimumnivån. Företaget drar därför tillbaka nyemissionen och lägger listningen på Aktietorget på is.

Uppdatering: Envirologic gör en nyemission under mars 2014 och listar sig på Aktietorget den 22 april 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner