Börsnotering av

Energytower AB

Energytower utvecklar en ny teknologiplattform för vindkraftbaserad energiproduktion.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Vision Ideas Ekonomisk Förening är majoritetsägare. Eurocon Consulting AB blir kring årsskiftet 2009/2010 ägare av 9,5 % genom en apportemission för utfört arbete och via teckninsoptioner. 170 aktieägare totalt.

Värdering

Lösenkursen på teckningsoptionerna som Eurocon Consulting AB erhållit är 6 kr, vilka de avser att använda.

Mer information

Eurocon Consulting AB blir kring årsskiftet 2009/2010 ägare av 9,5 % genom en apportemission för utfört arbete och via teckninsoptioner.

Uppdatering: Energytower anslöt sin aktie till Euroclear i mitten av november 2011, ett av de steg som krävs för att kunna notera ett företag.

Uppdatering: Åren har gått och ingen notering har blivit av och ingen information har lämnats sedan företaget tog in pengar för flera år sedan. Vi väljer att tillsvidare betrakta noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: Energytower ABs VD Nils-Arne Holmudden meddelar till Nyemissioner.se i mitten av oktober 2012 att ingen som helst notering är aktuell för bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner