Börsnotering av

Energistationsfonden 1 AB

Energistationsfonden har som affärsidé att investera i tankstationer (både gamla och helt nya) och att omforma / utforma dem till högeffektiva försäljningsställen av fordonsbränslen utnyttjande ett nytt svenskt koncept för Drive-Thru tankning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Om erbjudandet 2009/2010 fulltecknas äger de nya investerarna 80 % av företaget och Drive-Energy AB 20 %.

Värdering

Om erbjudandet i 2009/2010 fulltecknas så värderas företaget till omkring 12 Mkr.

Mer information

Drive-Energy AB säljer under 2009/2010 andelar i Energistationsfonden 1, där man har förbundit sig att tillföra kapitalet till Energistationsfonden 1 som ett ovillkorat aktieägartillskott (exklusive 5,5 % för omkostnader). Efter 4 år kommer Energistationsfonden 1 att avvecklas. Om aktieägarna vill kan dock företaget istället komma att noteras på en marknadsplats. Under tiden kommer Aqurat Fondkommission att hålla handel i aktien.

Uppdatering: Energistationsfonden 1 AB verkar aldrig ha fått in pengarna man sökte och någon verksamhet verkar inte ha kommit igång. Ingen framtida notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner