Börsnotering av

Ekobot AB

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Den 31 december 2020; Ulf Nordbeck 34,61 %, Unibap AB 11,56 %, Tord Cederlund 6,23 %, Linus Larson Holding i Uppsala AB 4,85 %, Carl Johan Otterheim 4,50 %, Ulf Victor Krumins 2,42 % Lasock AB 2,25 %, Sällsam AB 2,10 %.

Värdering

Uppdatering: 52,3 Mkr post money

31,8 Mkr pre-money och 52,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Ekobot noteras på First North den 15 mars 2021.

Uppdatering; Noteringsemissionen tecknades till cirka 189 procent fördelat på cirka 1600 tecknare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner