Börsnotering av

eEducation Albert AB

Albert är en app och webbtjänst där barn kan lära sig matematik. Erbjudandet har expanderat och lär nu ut fler ämnen och vänder sig även till tonåringar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Schibsted ASA 21,61 %, Abanico Invest AB 9,58 %, Muirfield Invest AB 9,29 %, Arta Mandegari 7,30 %, Salman Eskandari 7,30 %, Samuels Invest AB 7,26 %, RoosGruppen AB 6,70 %, Inbox Capital AB 6,35 %, Helichrysum Gruppen AB 5,59 %.

Schibsted Growth och Håkan Roos finns bland investerarna.

Värdering

600 Mkr pre-money och 865 Mkr post money om noteringserbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas. 49 kr per aktie.

Mer information

Di skrev i början av september 2021 att Albert ska noteras under hösten 2021 och att SEB är huvudrådgivare.

Uppdatering: I början av september 2021 bekräftade företaget att de ska noteras på First North att den ska ske under första halvan av oktober 2021. Erbjudandet kommer att utgöras av nyemitterade aktier om cirka 265 miljoner kronor (inklusive en övertilldelningsoption om upp till cirka 35 miljoner kronor).

Fem ankarinvesterare har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp om 160 miljoner kronor i Erbjudandet, till ett pris om högst 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om upp till omkring 600 miljoner kronor för Bolagets samtliga utestående aktier före erbjudandet. Cornerstoneinvesterarna är Consensus Asset Management AB, Strand Kapitalförvaltning AB, samt nuvarande aktieägare Abanico Invest AB, Muirfield Invest Aktiebolag och RoosGruppen AB.

Uppdatering: Albert noteras på First North den 1 oktober 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner