Börsnotering av

Duearity AB

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 31 december 2020; Footloose Invest AB (Peter Arndt) 54,54 %, JeGol Group AB 20,98 %, Håkull Adventure Capital AB 8,39 %, CBC Holding AB 8,39 %, Övriga 7,70 %.

Peter Arndt 54,5 %, Ali Jehanfard/Arash Golshenas 21 %, Fredrik Westman 8,4 %, Övriga 16,1 %.

Värdering

Uppdatering: 84,9 Mkr post money

Uppdatering: 60 Mkr pre-money och 84,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Ca 41 Mkr efter emission i början av 2021.

Mer information

Duearity ska notera sig på First North under april-maj 2021.

Uppdatering: Duearity noteras på First North den 11 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner