Börsnotering av

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Aktienboken 30 september 2013; Sune Gellberg (inklusive bolag) 8,7 %, Scandinavian Cap AB 7,1 %, Magnus Wahlbäck (inklusive bolag) 4,5 %, Stockholm Asset Management 4,0 %. Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 1 400.

Uppdatering: Innan nyemissionen under maj 2013; Scandinavian Cap AB 9 %, Sune Gellberg, inklusive bolag 8 %, Stockholm Asset Management AB 6 %, Magnus Wahlbäck, inklusive bolag 5 %, Totalt antal aktieägare uppgår till knappt 1.400.

Investor Growth Capital är huvudägare med 30 % av aktierna. De har dessutom optioner på att dubbla sitt innehav för 1 kr per aktie. SLS Ventures, 3i Group och grundaren Leif Hermansson är andra storägare. Sammanlagt har Doxa 1200 aktieägare.

Värdering

Vid nyemissionen i början av 2014: 62,1 Mkr pre-money och 82,8 Mkr post money om emissionen fulltecknas, samt 90,8 Mkr om även övertilldelningsoption används fullt ut. Detta exklusive utestående optioner.

Vid nyemissionen i maj 2013: 23 Mkr pre-money och 33 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Vid nyemissionen i juni 2011: 82 Mkr pre-money och 164 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Mer information

Aktien handlas i dagsläget bland annat via Alternativa Aktiemarknaden.

Uppdatering: Bolaget säger i samband med nyemissionen under juni 2011 att företaget under 2012 planerar att lista aktien på First North eller Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Doxa meddelar i oktober 2011 att Mårten Winge tar över som ny VD.

Uppdatering: SLS Invest AB beslutade den 28 februari 2012 att inte göra några fler investeringar i Doxa, vilket försatt Doxa i en akut likviditetsbrist. Ledning och styrelse letar nu nya investerare och ett uttalat intresse ska finnas, men företaget skriver samtidigt att tiden är knapp.

Uppdatering: Doxa har den 11 maj 2012 beslutat att ställa in betalningarna. Bolaget har vänt sig till advokat Thomas Olrog, Advokatfirman Carler i Stockholm, för utvärdering av möjligheten att rekonstruera bolaget.

Uppdatering: Efter rekonstruktion är Doxa tillbaka på banan och gör under våren 2013 en nyemission med siktet inställt på en notering under 2013.

Uppdatering: Doxa meddelade den 21 maj 2013 att företaget valt Aktietorget för sin planerade notering (byte från Alternativa).

Uppdatering: Emissionen Doxa gjorde under maj 2013 blev något övertecknad, och företaget utökade därför med 0,6 Mkr så att de fick in totalt 11 Mkr.

Uppdatering: Doxa meddelar i början av december 2013 att de ska kalla till en extra bolagsstämma så att aktieägarna kan besluta om den sedan länge planerade nyemissionen och listningen av företaget. Dvs listningen ser ut att ske under första halvåret 2014.

Uppdatering: Doxa kommunicerar i slutet av 2013 att en emission ska göras med start i slutet av januari 2014. Snarast möjligt efter emissionen ska aktien listas på First North.

Uppdatering: Första dag för handel på First North är planerad till 21 mars 2014.

Uppdatering: Första handelsdag blir den 7 april 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner