Börsnotering av

Dignitana AB

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Företaget gör en ägarspridning, där Strict Equitys 600 aktieägare får 13 % av bolaget. Företaget planerar sedan att göra en riktad nyemission på 17,6 Mkr till Strict Equitys aktieägare och ett fåtal större placerare. I samband med noteringen planerar man en publik emission.

Värdering

20 Mkr vid omvänt förvärv + nyemission på 17,6 Mkr.
Uppdatering: Pre-money 20,9 Mkr och post money 41,8 Mkr om emissionen i april 2009 fulltecknas.

Mer information

Företaget använder Sticty Equity för ägarspridning och nyemission.

Uppdatering: Företaget avvaktar ett lämpligt läge att notera sig.

Uppdatering: I början av februari 2009 har företaget aktiverat sina planer för en notering på Aktietorget. Dignitana planerar att göra en emission på 18 Mkr inför noteringen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs och noteringen flyttas därför till den 12 juni 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner