Börsnotering av

Dialect AB

Dialect ska som rikstäckande kedja, med lokal närvaro genom högsta möjliga kompetens och serviceanda, tillfredsställa företag och människors behov av IT och kommunikationslösningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Värdering

Uppdatering: 248,4 Mkr i market cap-värdering vid uppköp i november 2016.

Dialect omsatte under 2009 omkring 1 miljard kronor och gjorde en vinst på 12,9 Mkr.

Mer information

Bonnie Challet rekryterades som CFO under sommaren 2008 för att förbereda Dialect för en börsnotering.

Uppdatering: Dialect planerar att genomföra sin börsnotering efter sommaren 2011.

Uppdatering: Företagets VD Mats Kraitsik Kalvik säger i november 2010 att Dialect ska vara börsfähigt i juli 2011.

Uppdatering: Dialect registrerade sig hos Euroclear under november 2010, vilket är en förutsättning för att kunna notera ett företag.

Uppdatering: Dialect har under 2011 fortsatt att köpa franchisetagare och andra relaterade verksamheter till koncernen där betalning har skett med aktier. Ingen notering är ännu genomförd, men det mesta pekar på att planerna fortfarande är aktiva.

Uppdatering: Under 2011 köpte Dialect 7 franchiseföretag och 2 externa företag. Omsättningen ökade under 2011 från 293,9 Mkr året innan till 582,3 Mkr. Det justerade rörelseresultatet ökade från 25,5 Mkr till 31,1 Mkr.

Uppdatering: Dialect fortsätter köpa företag, denna gång är det ehandelsföretaget Mobilgiganten AB som omsatte 90 Mkr under 2012. Affären meddelades i mitten av januari 2013. Säljare av Mobilgiganten AB var AP Holding AB och Rosengård Invest AB.

Uppdatering: Dialect meddelade i slutet av augusti 2013 att företagets vd och koncernchef, Mats Kraitsik Kalvik, avgår. Styrelsen anser att arbetet med att få lönsamhet i hela kedjan går för långsamt. Men någon stor dramatik verkar det inte vara. Jon Risfelt, ordinarie styrelseledamot i Dialects styrelse går in som tillförordnad koncernchef samtidigt som Dialects styrelse inleder sökprocessen efter en ny ordinarie vd.

Uppdatering: Dialect meddelar i början av december 2013 att John Rydberg blir ny vd och koncernchef. Han kommer närmast från en roll som vd för TeliaSonera Finance.

Uppdatering: Den 9 april 2014 listas Dialect på Alternativa.

Uppdatering: Den 10 december 2015 har Dialect exttra bolagsstämma och där ska bland annat beslutas om "Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om att ge styrelsen i uppdrag att verka för en marknadsnotering och/eller försäljning av aktier och/eller rörelse.".

Uppdatering: Under tredje kvartalet 2016 skrev Dialect: "Arbetet med ägarväxlingsprocessen som påbörjades i början av året har fortsatt under andra kvartalet och processen löper på in i tredje kvartalet."

Uppdatering: I början av september 2016 stoppade Dialect handeln på Alternativa, där man som orsak anger den "...ägarväxlingsprocess som bolaget är inne i.". Återstår att se om det blir en notering eller transaktion utanför börsen.

Uppdatering: I mitten av november 2016 meddelades i ett pressmeddelande att Goldcup 13681 AB (under namnändring till Aiag Holding AB), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P., lagt ett bud på Dialect till priest 125 kr per aktie, vilket ger en marketcap på 248,4 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner