Börsnotering av

Dermafol AB

Dermafol bedriver utveckling av nya behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Yield AB 25,4 %, Professor Bengt Gustavsson. Innan en notering är det troligt att Yield AB delar ut alla eller delar av sina aktier till aktieägarna.

Mer information

Yield AB har startat Dermafol AB tillsammans med sitt intressebolag Isofol Medical AB och ett team under Professor Thomas Hedner vid Sahlgrenska Akademin. Yield AB meddelar i mitten av januari 2011 att Dermafol, eller delar av verksamheten, kan bli aktuellt för notering längre fram.

Uppdatering: Likvidation beslutad under 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner