Börsnotering av

Dala Energi AB

Dala Enegi är ett regionaltl energibolag som förutom att sälja energi även äger sitt eget elnät och fibernät.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Rättviks kommunhus AB 20 %, Leksands Kommun 19,97 %, Gagnefs Kommun 5,89 %, Malungs Elverk AB 4,75 %, Antap Capital AB 2,52 %.

Värdering

35 kr per aktie på Pepins den 15 mars 2021.

Mer information

I mitten av april 2021 meddelade Dala Energi att delägaren Antap Capital AB, ett dotterbolag i Mellby Gård-gruppen, föreslår att bolagsstämman beslutar om att flytta handeln av aktien till First North eller likvärdig handelsplats. Aktien är idag noterad på Pepins Alternativa.

"Vår uppfattning är att dagens aktiekurs (15 mars; 31 SEK) inte återspeglar Dala Energis verkliga värde. Rabatten är betydande och detta är en olägenhet för aktieägare som önskar sälja aktier."

Uppdatering: I början av oktober 2021 meddelade Dala Energi att de ska notera sig på First North i januari 2022.

Uppdatering: I mitten av november 2021 angav bolaget tidsplanen för noteringen till månadsskiftet januari/februari 2022.

Uppdatering: Dala Energi noteras på First North den 27 januari 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner