Börsnotering av

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Kvalitena AB är huvudägare och sedan finns ytterligare omkring 8000 aktieägare.

Värdering

4,1 Mdkr var market cap den 8 maj 2015.

Mer information

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB planerar att lista sig på First North, där vi antar att tidsplanen är första halvåret 2014. I slutet av oktober 2013 meddelar företaget även att planen är att under 2015 byta till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I början av december 2013 verkar tidsplanen för en notering på Nasdag OMX Stockholm har skyndats på. Nu är tidsplanen "inom en snar framtid", vilket rimligtvis inte kan vara något annat än 2014.

Uppdatering: I slutet av januari 2014 kommunicerar företaget tidsplanen med en listning på First North under våren 2014 och en notering på Stockholmsbörsen under 2015.

Uppdatering: VD säger i mars 2014 att en flytt från First North till börsen senast bör ske i början av 2015.

Uppdatering: I april 2015 skriver D. Carnegie att de "...har inlett en process med målsättningen att listas på reglerad marknad, NASDAQ Mid Cap"

Uppdatering: I början av maj meddelade D. Carnegie att första dag för handel på börsens huvudlista blir den 12 maj 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner