Börsnotering av

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Omkring 11.000 aktieägare. Största ägare är fonder kontrollerade av amerikanska kapitalförvaltaren Franklin Templeton, Moderna Finance (Glitnir) och Andra AP-fonden.

Uppdatering: I början av 2013 ska antalet aktieägare enligt uppgift vara omkring 6000.

Uppdatering: I början av augusti 2013 säger bolagets Vd Ronald Bengtsson att bolaget har omkring 8000 aktieägare.

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; 600 + 90 Mkr är de största ägarna Kvalitena 72,88 %, Frasdale International B.V. 20,10 %, Bergsundet Invest AB 1,68 %, Ropudden Rådgivning AB 1,83 %, Kjell Beijers 80-årsstiftelse 0,75 %, Kjell och Märta Beijers Stiftelse 0,75 %.

Värdering

I slutet av juni 2012 finns 1 Mkr i kassan och företaget har ännu ingen aktiv verksamhet. Aktien handlas via Mangold-listan.

Uppdatering: Bolaget blir ett fastighetsbolag och tillförs fastigheter värda 3 miljarder, med en belåning på 2 miljarder.

Uppdatering: 948 - 1 218 Mkr pre-money i erbjudandet inför noteringen, där omkring 600 + 90 Mkr hämtas in.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet inför noteringen blev 39 kr.

Mer information

D. Carnegie & Co är bolaget som tidigare ägde investmentbanken Carnegie och Max Matthiessen, efter att Riksgälden tog över dotterbolagen och D. Carnegie & Co förlorade målet mot Riksgälden så återstod inte mycket. Men med 1 Mkr i kassan och 11.000 aktieägare så ska en ny mindre verksamhet växa fram i form av en investeringsklubb.

Företagets aktie handlas via Mangold-listan, men företagets VD Ronald Bengtsson säger i slutet av juni 2012 att förhoppningen är att komma in på en riktig lista.

Uppdatering: I början av januari 2013 offentliggjorde D. Carnegie & Co att de tillsammans med Carlsberg har grundat Nya Carnegiebryggeriet AB, ett ölbryggerie. Där D. Carnegies aktieägare bjuds in att investera. Dvs det är den första satsningen i D. Carnegies nya affärsmodell.

Uppdatering: D. Carnegie & Co anordnade i slutet av 2012 en möjlighet för aktieägarna att köpa och sälja aktier för 1 öre styck courtagefritt. Det ska enligt uppgift ha varit ett stort intresse och antalet aktieägare ska ha minskat från 11.000 till 6.000.

Uppdatering: Den 30 juli 2013 togs beslut om att göra en liten nyemission riktad till en eller en grupp av storägare som då får 60-90 % av aktierna i D. Carnegie & Co. Bolaget har tagit hjälp av tre corp-firmor för att hitta lämpliga kandidater, som kan göra något nytt av företaget som idag varken har tillgångar eller skulder, men stora ansamlade förluster och många aktieägare, vilket skulle passa för att exempelvis notera ett fastighetsbolag.

Affärsidén med att vara en form av investeringsklubb verkar ha lagts ner. Det första projektet, Nya Carnegiebryggeriet AB, verkar ha gått väldigt segt vad gäller själva finansieringen.

Uppdatering: I början av september 2013 presenterade D. Carnegie & Co sin framtid och det blir i form av ett fastighetsbolag som ska noteras på First North eller liknande lista. Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) deltar först i en nyemission på 2,4 Mkr och blir ägare till 80 % av D. Carnegie & Co och sedan görs en apportemission där Kvalitena AB tillför fastigheter för 3 miljarder kronor (med 2 miljarder i belåning). Någon ytterligare transaktion görs för att strukturera upp bolaget, men i samband med detta inleds processen att notera företaget på First North eller liknande lista.

Uppdatering: Sista dag för handel på Mangold-listan blir den 17 december 2013.

Uppdatering: I slutet av januari 2014 kommunicerar företaget tidsplanen med en listning på First North under våren 2014 och en notering på Stockholmsbörsen under 2015.

Uppdatering: I slutet av mars 2014 säger företaget att en listning bör vara genomförd innan påsk, dvs innan den 20 april 2014.

Uppdatering: D. Carneige & Co listar sig den 9 april 2014 på First North. Gör en emission innan.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet inför noteringen blev 39 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner