Börsnotering av

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Uppdatering 189 Mkr i market cap i mitten av september 2016.

366 Mkr i market cap i mitten av juni 2015.

Mer information

I mitten av juni 2015 meddelade Cybaero att de inleder arbetet med att byta till börsens huvudlista, något man planerar ska bli av under 2016.

Uppdatering: I början av december 2015 meddelade CybAero att de utser en tillförordnad ekonomichef tills en ordinarie har rekryterats då den tidigare sagt upp sig.

Uppdatering: DI skriver i slutet av december 2015 att noteringen knappast lär ske under första halvåret 2016, men att VD indikerar att det ändå kommer att ske under 2016.

Uppdatering: I mitten av september 2016 meddelade CybAero ännu en nyemission, som till stor del ska gå till att betala tillbaka lån. Bolaget har även ägnat sig åt kostnadsbesparingar etc. Det vore mycket märkligt om Nasdaq Stockholm skulle låta ett bolag i det skicket flytta till börsens huvudlista. Vi betraktar den tidigare tidsplanen som orealistisk.

Uppdatering: Bolaget gick i konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner