Börsnotering av

CTEK Holding AB

CTEK utvecklar och säljer laddstationer för fordonsbatterier.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Altor Fund III GP Ltd 81,77 %, Faustina Ltd 9,18 %, Hans Stråberg 1,94 %.

Altor

Värdering

3 101 Mkr pre-money och 3 401 Mkr post money. 69 kr per aktie.

Mer information

Di skrev i slutet av december 2020 att Altor ska börsnotera CTEK. Tidigare ska Citi ha varit ansvariga för att sälja företaget, men nu uppges Carnegie ha fått uppdraget att notera företaget.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 skrev Di att CTEK ska börsnoteras till hösten.

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade CTEK att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm.

Investment AB Latour har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 31 procent av det totala antalet aktier i CTEK efter erbjudandet till ett pris om 69 kronor per aktie. Åtagandet uppgår till ett belopp om 1 054 miljoner kronor och motsvarar ett värde på bolagets aktier om 3 401 miljoner kronor efter erbjudandet. Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade aktier såväl som befintliga aktier.

Uppdatering: Ctek noteras på Nasdaq Stockholm den 24 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner