Börsnotering av

Cryptzone AB

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Pedrav Holding Ltd 15,18 %, Gylling Invest AB 13,25 %

Värdering

67,3 Mkr efter nyemission, exkl optioner mm

Mer information

Företaget gör en nyemission under december 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner