Börsnotering av

Crown Energy AB

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Ulrik Jansson kommer att bli huvudägare (70 %). Commodity Quest AB kommer efter några transaktioner att äga 10 %, som man delar ut till sina aktieägare.

Mer information

Commodity Quest ABs dotterbolag Benchmark Förvaltnings AB köper Crown Energy Venture Corporation. Exakta detaljer om transaktionen har inte presenterats ännu, men köpet betalas genom en säljarrevers. Säljaren ska även kapitalisera bolaget. Commodity Quest AB kommer efter transaktionerna att äga 10 %, som delas ut till aktieägarna och bolaget listas på en mindre lista.

Uppdatering: Företaget registrerades hos Euroclear den 8 september 2011, vilket är en förutsättning för att kunna lista ett bolag.

Uppdatering: Crown Energy listas på First North under början av december 2011.

Uppdatering: Det blev ingen notering på First North under december 2011. Aktien börjar i stället handlas via Mangold från och med den 13 december 2011. En notering på First North är dock sannolikt fortfarande planen.

Uppdatering: Crown Energy listas på Nordic-MTF den 30 december 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner