Börsnotering av

Creaspac AB

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Bland andra Creades AB, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder.

Värdering

19 Mkr pre-money och 2 499 Mkr post money om noteringserbjudandet fulltecknas. 100 kr per aktie.

Mer information

Creades AB berättade under våren 2021 att de planerar att starta en SPAC.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade Creades att deras SPAC ska noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av juni 2021.

Man gör inför detta ett noteringserbjudande på 2,5 Mdkr där Creades ska investera 375 Mkr. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent av erbjudandet.

Bland cornerstone-investerarna återfinns Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder.

Uppdatering: Creaspac noteras på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner