Börsnotering av

C-RAD AB

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Catella Healthcare Investments SPV 2 AB och Norrlandsfonden deltar i nyemissionen.

Värdering

66 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Mer information

Företaget gör en nyemission under maj/juni 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner