Börsnotering av

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

31 december 2020; Per-Erik Holmgren 16,09 %, Jan Nordlöf 13,11 %, Christer Sundin 12,24 %, Björn Norrbom 12,08 %, Daniel Trabold 11,75 %.

Värdering

77 Mkr i marketcap efter att bolaget meddelat nyheten om listbytet i mitten av februari 2021.

Mer information

Colabitoil Sweden AB gjorde under 2020 ett par förvärv och det skedde ägarförändringar i bolaget. Spotlight krävde att Colabitoil skulle genomgå en ny noteringsprövning vilket bolaget i mitten av februari 2021 meddelade att de inte tänkte göra. I stället ska bolaget inom 3-4 månader notera sig på en annan marknadsplats och för detta har man anlitat Mangold Fondkommission som rådgivare. Det återstår att se om bolaget lyckas leva upp till sin tidsplan, det är relativt vanligt att bolag som hamnat i denna typ av situation förblir onoterade betydligt längre.

Uppdatering: Sista handelsdag på Spotlight blir 22 mars 2021.

Uppdatering: I slutet av mars 2021 meddelade Colabitoil att de genomgår en noteringsprövning och bolaget är planerat att bli noterat under juni 2021.

Uppdatering: Colabitoil blev inte godkända för notering under våren 2021 och pausade då arbetet. I början av september 2021 meddelade företaget att förutsättningarna nu är bättre och aktiviteterna har återupptagits med full kraft.

Uppdatering: I slutet av november 2021 i kvartalsrapporten sades ingenting om noteringsarbetet, vi tolkar det som att det drar ut på tiden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner