Börsnotering av

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen jan-mars 2016; Björn Norrbom 17,9 %, Jan Nordlöf 17,9 %, Daniel Trabold 17,9 %, Christer Sundin 17,9 %, Per-Erik Holmgren 17,6 %, Almi Invest AB 3,2 %, Övriga (ca 40 ägare) 7,5 %.

Innan nyemissionen under sommaren 2014: Björn Norrbom 25 %, Jan Nordlöf 25 %, Daniel Trabold 25 %, Christer Sundin 25 %.

Värdering

Uppdatering: 292 Mkr post money.

Uppdatering: 272 Mkr pre-money och 292 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 126,8 Mkr pre-money och 139,5 Mkr post money om emissionen under jan-mars 2016 fulltecknas.

50 Mkr pre-money och 70 Mkr post money om den nyemission som företaget gör under sommaren 2014 fulltecknas.

Mer information

Colabitoil presenterade sig under våren 2014 och planerar att lista sig på Aktietorget.

Uppdatering: Colabitoil har förlängt teckningstiden till den 31 december 2014, vilket innebär att den planerade noteringen förskjuts till 2015.

Uppdatering: I februari 2015 skriver bolaget att de ska vara noterbara inom två år.

Uppdatering: Colabitoil gör en nyemission under januari-mars 2016. Bolaget skriver att de inte har någon aktuell noteringsplan och att en notering inte kommer att ske innan hösten 2016.

Uppdatering: Colabitoil presenterade sig för investerare i början av november 2016 och sade då att man ska notera sig under tredje kvartalet 2017.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 meddelade Colabitoil att de köper Hällberg & Son som har en omsättning på 300 Mkr.

Uppdatering: I början av augusti 2017 meddelade Colabitoil att de har anställt Gustav Welander som ny CFO, en central roll vid en notering.

Uppdatering: Tidsplanen för noteringen har justerats till fjärde kvartalet 2017.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 säger vd Jan Nordlöf att Colabit ska göra en nyemission under november och notera sig på Aktietorget under december 2017.

Uppdatering: Colabitoil noteras på Aktietorget den 12 december 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner