Börsnotering av

Coegin Pharma AS

Coegin Pharma AS är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av terapier med småmolekyler riktade mot ett nyckelenzym, Grupp IVa cytosoliskt fosfolipas A2 (cPLA). cPLA är en medlem av familjen fosfolipas A2 enzymer och är känd för dess konsekvenser i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar såväl som i cancer och baseras på regleringen av molekylära vägar som kontrollerar inflammation och hyperproliferation (tillväxt) i sjuka celler och vävnader.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Coegin Pharma AB 100 %

Mer information

I mitten av juni 2020 meddelade GoldBlue AB som är noterat på NGM Nordic SME att de ska göra ett omvänt förvärv av Coegin Pharma AS, dvs Coegin Pharma AS noterar sig på NGM Nordic SME genom att överta GoldBlue ABs plats.

Indikativt kommer säljarna av Coegin Pharma att äga 70 % av det nya bolaget och GoldBlues nuvarande aktieägare 30 %.

Hela transaktionen, inklusive beslutsprocessen, bedöms kunna genomföras under juli 2020 förutsatt att fastställda villkor uppfylls.

Efter transaktionen kommer GoldBlue AB att byta namn till Coegin Pharma AB.

Uppdatering: GoldBlue AB och Coegin Pharma AB undertecknade den 30 juli 2020 ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AS. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB. Både GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort.

Uppdatering: "Idag den 29 september 2020, hölls extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"). Stämman beslutade enhälligt att bifalla samtliga beslutsförslag vilket innebär att det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS nu är slutfört."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner