Börsnotering av

Chosa ApS

Chosa är ett Danmarksbaserat bioteknikföretag som licensierat de världsomspännande rättigheterna till LiPlaCis och dess DRP-companion diagnostic.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Chosa ApS noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av RhoVac AB. Affären meddelades i början av december 2022 och förväntas vara klar under andra halvan av januari 2023. Efter affären så kommer RhoVac AB att byta namn till Chosa Oncology AB.

"Chosa är ett Danmarksbaserat bioteknikföretag som leds av den tidigare ledningsgruppen för Oncology Venture ApS (nu Allarity Therapeutics, Inc), ett beprövat internationellt team med erfarna specialister inom precisionsonkologi. Chosa-teamet licensierade nyligen världsomspännande rättigheter till LiPlaCis® och dess DRP®-companion diagnostic. LiPlaCis® och dess DRP® var den ledande produkten när Chosa-teamet ledde Oncology Venture ApS."

Uppdatering: Den 18 januari 2023 blev transaktionen klar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner