Börsnotering av

Challenger Mobile Technology AB

Challenger Mobile Technology erbjuder en ip-telefoni-tjänst.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

6,12 Mkr (3 kr per aktie) när Safe Lane Gaming AB säljer verksamheten i slutet av 2020.

Mer information

Verksamheten bedrevs tidigare i Challenger Mobile AB, men det bolaget gjorde ett omvänt förvärv och bytte namn till Safe Lane Gaming AB. I slutet av 2020 säljer man därför den tidigare verksamheten som nu finns i Challenger Mobile Technology AB till allmänheten. När bolaget har tillfredställande intjäningsförmåga så ska det noteras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner