Börsnotering av

Centrum Group Håkan Karlsson AB

Utvecklar, förvaltar och investerar i köpcentrum, gallerior och stadskärnor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Håkan Karlsson är huvudägare. Östersjöstiftelsen köpte i april 2007 in sig i företaget via en nyemission på 40 Mkr.

Värdering

Omsätter omkring 100 Mkr per år.

Mer information

Centrum Groups dotterföretag Centrum Terre har gjort stora investeringar i projektutveckling för nya köpcentrumprojekt, vars genomförande hittills inte har kunnat realiseras på grund av finanskrisen. Därmed har Centrum Group i januari 2009 fått likviditetsproblem och styrelsen beslutat om en företagsrekonstruktion.

Uppdatering: Konkurs inleddes i slutet av juni 2009. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner