Börsnotering av

Cederroth AB

Cederroth erbjuder ett stort antal produkter inom hygien, hälsa, sårvård, hushåll och första hjälpen. Inom varje produktkategori har företaget ett antal mycket framgångsrika varumärken med en stark position på en marknad i hård konkurrens.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Capman (CapMan Buyout VIII Fund A L.P. 50,30%, CapMan Buyout VIII Fund B KB 11,18%, CapMan Mezzanine IV L.P. 3,48%), som köpte det av Alberto Culver Company under 2008. Även Litorina Kapital är delägare.

Värdering

Företaget omsatte under 2010 2 miljarder kronor och gjorde en vinst före skatt på 63 Mkr.

Uppdatering: I april 2014 sägs värderingen vid årsskiftet kunna bli 2 miljarder kronor inklusive skulder.

Mer information

Inga noteringsplaner kommunicerade, men anses av marknaden att vara en noteringskandidat.

Uppdatering: Cederroths VD Leif Wahlgren säger i början av augusti 2012 att de så smått har börjat förbereda sig på en börsnotering. Och tillägger samtidigt att det rådande börsklimatet gör att en notering inte är aktuell under 2012. Sundling Wärn har anlitats som rådgivare.

Uppdatering: I slutet av april 2014 säger Lars Verneholt, partner på ägaren Litorina och styrelsemedlem i Cederroth. att Handelsbanken och Danske Bank har valts som rådgivare för börsnoteringen, som är planerad till fjärde kvartalet 2014 eller första kvartalet 2015.

Uppdatering: I början av september 2014 skriver Dagens Industri att Cederroth ställt in sina börsplaner och i stället siktar på att sälja bolaget utanför börsen. Orsaken uppges vara brister i bolagets polska verksamhet.

Uppdatering: I januari 2015 meddelades att Orkla Home & Personal köper 100 % av Cederroth.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner