Börsnotering av

Capitala AB

Capitala erbjuder tjänster inom fakturaservice, reskontraservice, inkassoverksamhet, fastighetsförvaltning samt fordringsköp och korttidsplaceringar. Capitala AB heter enligt register fortfarande Fast Finance Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

10 % av aktierna kommer att spridas gratis till Mobicard Media Group ABs aktieägare.

Uppdatering: Innan nyemissionen under juni 2013; Martin Bengtsson 41,54 %, ModIQ AB 16,92 %, Övriga 41,54 %. ModIQ AB ägs av Martin Bengtsson.

Värdering

12 Mkr enligt Mobicard Media Group ABs uppskattning.

Uppdatering: Pre-money 12,7 Mkr vid nyemissionen under juni 2013.

Mer information

Capitala AB är vad bolaget kommer att heta, det är under namnändring från ett annat ej kommunicerat namn.

10 % av aktierna i Capitala kommer att spridas gratis till Mobicard Media Group ABs aktieägare. Bolaget planerar efter spridningen att lista sig.

Uppdatering: Capitala AB heter fortfarande Fast Finance Sweden AB. Företaget gör en nyemission på upp till 2,05 Mkr och huvudägaren säljer aktier för 2 Mkr under juni 2013.

Uppdatering: Ingenting har hörts från Capitala sedan huvudägaren sålde aktier och företaget gjorde en nyemission. Vi betraktar listningsplanerna, i alla fall tillsvidare, som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner