Börsnotering av

Camfil AB

Tillverkare av filter och system för luftrening.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Ratos äger knappt 30 %.

Värdering

Camfil omsatte under 2009 4.503 Mkr med ett EBITA-resultat på 417 miljoner kronor.

Uppdatering: 4,4 miljarder kronor (equity value) i november 2010 enligt det pris som Ratos säljer sina aktier till.

Mer information

Ständigt återkommande när det pratas om sannolika noteringar.

Uppdatering: Ratos säger i februari 2010 att man flera gånger har utvärderat exit-alternativ men varje gång beslutat att kvarstå som ägare.

Uppdatering: Ratos meddelade under november 2010 att man säljer sin 30 procentiga andel i bolaget till grundarna och huvudägarna. Försäljningspriset uppgår till 1 325 Mkr (equity value). Ratos har där med fått sin exit och en börsnotering av Camfil är inte längre aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner