Börsnotering av

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Stirling Square Capital Partners och TA Associates.

Värdering

Uppdatering: 16,4 Mdkr post money vid noteringen. 75 kr per aktie.

1 miljard dollar enligt uppskattningar till Bloomberg i april 2021.

Mer information

I mitten av april 2021 skrev Bloomberg att Byggfakta Group kan komma att börsnoteras, kanske redan under 2021. Ägarna har anlitat Jefferies Financial Group och Carnegie som rådgivare.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelade Byggfakta att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2021. Erbjudandet ska bestå av både nya och befintliga aktier.

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett belopp om 3,1 miljarder kronor till ett pris upp till 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för de utestående aktierna i bolaget om upp till cirka 16,4 miljarder kronor.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Markets, som en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunners.

Uppdatering: Byggfakta noteras på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner