Börsnotering av

Brunkebergs Systems AB

Brunkebergs Systems har ett patentskyddat logistiksystem för hantering av fasadelement och containers med byggmaterial och prefabricerad inredning vid byggnation av höga hus. Vertikala skenor i fasaden och Brunkebergs temporära horisontella logistiklösning möjliggör denna metod för snabbare, säkrare byggande och sänkta underhållskostnader.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

150 Mkr pre-money och 175 Mkr post money om hela företrädesemissionen i april 2021 fulltecknas.

Mer information

Brunkebergs Systems gör en företrädesemission under april 2021 och i samband med detta berättade vd Michael Doron att de i framtiden siktar på en Nasdaq-notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner