Börsnotering av

Brinova Logistik

Brinova Logistik förvärvar, förädlar och förvaltar logistikcentra åt handelsföretag och distributörer utmed de centrala kommunikationslederna i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Brinova Fastigheter AB 100 %.

Mer information

VD för Brinova Fastigheter AB, Gustaf Hermelin, och Erik Paulsson antyder i juli 2012 att Brinova Fastigheter ABs affärsområde logistik kan komma att börsnoteras vid en lämlig tidpunkt, dock utan någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I augusti 2013 köpte Catena Brinova Logistik för 3,8 Mdkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner