Börsnotering av

Bright Energy

Bright Energy erbjuder en digital plattform till elbolag som gör att deras kunder kan optimera sin elanvändning och spara el. Bright Energy äger aktier i Bright Energy AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

I mitten av september 2020 meddelade A3 och Bredband2 att de skulle gå samman. Vidare meddelades då att inför detta skulle A3 starta ett nytt bolag som ska äga bolagets aktier i Bright Energy AB, detta bolag ska delas ut till aktieägarna. Paul Moonga på A3 säger att de länge planerat att dela ut aktierna i intressebolaget Bright Energy, men att sedan kom corona och planerna pausades. Om planerna länge varit att dela ut Bright Energy till aktieägarna så känns det enda rimliga alternativet att man också har en noteringsplan.

Uppdatering: I slutet av september 2020 har A3 beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 16 oktober 2020 beslutar att dela ut hela A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bright Intressenter AB (publ) (under namnändring från Grundbulten 36018 AB), org.nr 559270-5288 (”Bright”), varvid en (1) aktie av serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i Bright.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner