Börsnotering av

BrainLit AB

BrainLit utvecklar teknik och systemlösningar med fokus på ljus för att förbättra välmående, hälsa och prestation.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Danir AB är en stor ägare.

Mer information

BrainLit har en spridd ägarbild, handlas i onoterad miljö och tar upp börsnotering i sin konvertibelemission. I maj 2021 gjorde företaget en emission på 124,3 Mkr och i december 2019 tog företaget in 110 Mkr.

BrainLit grundades är 2012 av Tord Wingren.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner