Börsnotering av

BrainCool AB

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Dignitana AB, som innan en notering planerar att dela ut BrainCool AB till sina aktieägare.

Värdering

29 Mkr pre-money och 38,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I början av september 2013 meddelade Dignitana AB att de planerar att dela ut BrainCool AB till aktieägarna. Varefter en notering av BrainCool AB borde vara självklar. Någon tidsplan för utdelning och notering är dock inte preciserad.

Uppdatering: I mitten av september har Dignitana gjort en riktad nyemission och skriver då. "Emissionen stärker bolagets finanser och breddar ägarbasen vilket även underlättar en avknoppning och notering av dotterbolaget BrainCool AB."

Uppdatering: Dignitana meddelade den 10 februari 2014 att de fått ett förhandsbesked från Skatteverket om att BrainCool kan delas ut enligt Lex Asea. En kallelse till en extrastämma är planerad att skickas ut under veckan för att besluta om utdelningen.

Uppdatering: Braincool gör en nyemission under mars-april 2014 och listar sig på Aktietorget den 7 maj 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner