Börsnotering av

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen i april/maj 2009; Bengt Ljung via bolag 18,4%, Torbjörn Grahn 18,4%, Göran Peterson 18,4%, Ingemar Åslund 18,4%, Gradisca Invest AB 13,1%, Jonas Dahllöf, eget och via bolag 2,9%, Claes Julin 1,8%, Jan Hjorth 1,7%, Övriga 7,0%

Värdering

Pre-money 27,2 Mkr och post money 29,1 - 30,1 Mkr vid nyemissionen i april/maj 2009.

Uppdatering: Pre-money 40 Mkr och post money 50 Mkr vid nyemissionen inför noteringen.

Mer information

Företaget gör en nyemission under april/maj 2009 på 1,9-2,9 Mkr och planerar att göra en nyemission på 10 Mkr i samband med noteringen.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 10 Mkr inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner