Börsnotering av

Bonzun Evolve AB

Stressklubben har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Ska byta namn till Papilly. Bonzun Evolve AB hette tidigare Stressklubben AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Aktieägarna i Papilly AB (556884-9920) blir ägare till detta företag.

Mer information

I mitten av mars 2021 meddelade First North-noterade Papilly AB (556884-9920) att de ska dela ut sin nuvarande verksamhet till aktieägarna via Stressklubben AB (556884-9912).

"Vidare har styrelsen beslutat att Papillys verksamhet ska avyttras till det onoterade dotterbolaget Stressklubben AB som kommer att döpas om till Papilly. Bolaget avser i sin nya position fortsätta diskussioner med möjliga parter att gå samman med och utesluter inte en åternotering i framtiden. Styrelsen avser att föreslå för en kommande bolagsstämma, om utdelning av dotterbolaget till aktieägarna för att drivas vidare som onoterat bolag."

Uppdatering: Efter att Papilly användes för att notera Bonzun så förblev detta dotterbolag inom Bonzun. I början på juli 2023 meddelades dock att Bonzun Evolve AB, som företaget numera heter, köps upp av det noterade företaget Learning to sleep som precis gjort en emission. Betalning sker med aktier där Bonzun Evolve AB kommer att bytas mot 77 % av aktierna i Learning to sleep. Det får sägas vara en omvänd notering av Bonzun Evolve.

Uppdatering: Den 18 augusti 2023 gavs tillträde till vederlagsaktierna, dvs Bonzun Evolve blev noterat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner