Börsnotering av

Bonava AB

Bonava är verksamt inom bostadsutveckling och var tidigare en del av NCC. Bonava AB hette tidigare HoldCo Residential 1 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

NCC, som innan en börsnotering skulle dela ut NCC Housing till aktieägarna.

Mer information

NCC meddelade i mitten av september 2015 att de gör en omorganisation av koncernen. I samband med det meddelade man även att bostadsutvecklingsverksamheten NCC Housing kan komma att delas ut till aktieägarna och särnoteras.

"Styrelsens ambition är att slutföra analysen om en notering av NCC Housing under hösten och återkomma till aktieägarna med mer information i delårsrapporten den 6 november."

Uppdatering: I mitten av november 2015 meddelar NCC ytterligare förberedelser för en avknoppning och börsnotering av NCC Housing.

"Joachim Hallengren blir vd och Ann-Sofie Danielsson blir CFO för NCC:s bostadsutvecklingsverksamhet från årsskiftet. Housings verksamhet läggs i ett dotterbolag för att kunna agera som ett självständigt bolag och förbereda för en börsintroduktion.

Joachim Hallengren är idag affärsområdeschef för Housing och Ann-Sofie Danielsson är CFO för NCC.

Uppdatering: NCC meddelade i slutet av november 2015 att planen är att dela ut NCC Housing till aktieägarna. Den 28 januari 2016 ska förslaget presenteras och den 12 april 2016 är det tänkt att beslutet ska fattas. Om så sker kommer utdelningen och noteringen ske under 2016.

Uppdatering: Housing-delens formella namn är nu HoldCo Residential 1 AB. Förslaget är att dela ut 1 aktie i Housing för varje 1 aktie i NCC, där strukturen med A- och B-aktier behålls.

Uppdatering: Bonava noteras på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner