Börsnotering av

BoMill AB

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Henrik Hedlund 20,76 %, Stiftelsen Industrifonden 18,06 %, Capagro SAS 15,18 %, Mosiki Svenska AB 7,04 %.

Capagro investerade 15,6 Mkr i oktober 2018 då bolaget gjorde en emission på 20 Mkr.

Värdering

Uppdatering: 71,6 Mkr post money.

41,6 Mkr pre-money och 71,6 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I början av augusi 2020 meddelade BoMill att de förbereder en kapitalisering och notering på First North under hösten 2020. Sedermera Fondkommission är anlitad som finansiell rådgivare.

Uppdatering: BoMill noteras på First North den 20 oktober 2020.

Uppdatering: Emissionen tecknades till totalt cirka 88,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 296 procent. Genom emissionen tillförs BoMill således cirka 30 MSEK före emissionskostnader, samt cirka 1 170 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner