Börsnotering av

Bokusgruppen AB

Bokusgruppen, som består av Akademibokhandeln och Bokus, erbjuder böcker via butik, internet och streaming. Bokusgruppen heter idag Volati Bok AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Karl Perlhagen, Patrik Gunnarsson Wahlen och Fjärde AP-fonder är största ägare.

Volati AB 98 %.

Värdering

Enligt en sponsrad Penser Access-analys är det motiverade värdet 890-910 Mkr.

Mer information

Ägaren Volati meddelade i mitten av februari 2021 att de överväger att dela ut Akademibokhandeln till stamaktieägarna och notera bolaget.

"Styrelsens ambition är att slutföra utvärderingen under våren 2021 och återkomma till aktieägarna med mer information inför årsstämman den 28 april 2021. Eventuellt beslut om utdelning av aktier i Akademibokhandeln fattas av Volatis bolagsstämma."

Uppdatering: Ett teckningsoptionsprogram föreslås som är villkorat av att Bokusgruppen noteras på First North eller motsvarande senast 31 juli 2021.

Uppdatering: Den 28 april 2021 togs det formella beslutat på Volati ABs bolagsstämma att man ska dela ut Bokusgruppen till aktieägarna. Fem stamaktier i Volati berättigar till en aktie i Bokusgruppen.

Uppdatering: Bokusgruppen noteras på First North den 4 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner